EQApp er bygget op omkring en touch skærm som hænger i stalden. Det er vores erfaring at for at holde overblikket over staldopgaverne har man brug for en skærm.

Book a demo